Przykładowe tematy egzaminów wstępnych z rysunku na Wydział Architektury Politechnki Wrocławskiej:
 
EGZAMIN 2010
 
TEMAT 1
Poziomy arkusz papieru podziel pionową linią na dwie połowy.
Na jednej połowie narysuj studium postaci z natury – modelki siedzącej na krześle. Wykonaj ołówkiem 
rysunek walorowy ze światłocieniem. Czas rysowania 2,5 godziny.
Na drugiej połowie narysuj studium tej samej postaci z natury widzianej jedynie do kolan (powiększony 
obraz) i obróconej względem tej pierwszej sytuacji o około 90 stopni. Wykonaj ołówkiem rysunek linearny. 
Czas rysowania 1,5 godziny.
 
TEMAT 2
Podziel pionowy arkusz papieru na dwie połowy – górną i dolną.
Na górnej połowie narysuj widok wnętrza lamusa (piwnica, strych) ze zbędnymi lub
nieużywanymi sprzętami: stare meble, narzędzia, drabiny, ramy, kartony itp. Wykonaj
ołówkiem rysunek walorowy i światłocieniowy w perspektywie z poziomu człowieka
stojącego w tym wnętrzu.
Na dolnej połowie arkusza narysuj w widoku perspektywicznym z lotu ptaka podwórze, na którym z 
wyniesionych z tego lamusa sprzętów urządzono plac zabaw – tor przeszkód dla dzieci. Można w tym 
wypadku zmieniać wielkość sprzętów. Dla pokazania skali przestrzeni narysuj minimum dwie postacie 
bawiące się na tym placu. Wykonaj ołówkiem rysunek linearny.
 
EGZAMIN 2011
 
TEMAT 1
Na pionowym arkuszu papieru narysuj studium postaci z natury – modelki siedzącej na krześle. Wykonaj 
rysunek ołówkiem, walorowy, ze światłocieniem.
 
TEMAT 2
Na poziomym arkuszu papieru narysuj prostopadłościenne, podłużne wnętrze architektoniczne widziane 
w perspektywie centralnej z poziomu człowieka stojącego w tym wnętrzu pod tylną ścianą.
Wnętrze posiada następujące cechy:
- ściana czołowa (w głębi) jest ciemna w walorze, ma proporcje kwadratu, jej wielkość na rysunku to 1/3 
wysokości poziomego arkusza;
- jedna ściana boczna jest lustrem;
- druga ściana boczna jest szklana, za nią widać otaczający krajobraz;
- posadzka jest półmatowa i posiada podział na kwadratowe pola;
- sufit ma strukturę belkowania.
Wewnątrz na tle ciemnej ściany narysuj kompozycję przestrzenną, ażurową, zbudowaną z 5 prostych brył 
geometrycznych.
Wykonaj ołówkiem rysunek walorowy i światłocieniowy.

EGZAMIN 2012

TEMAT 1
Na pionowym arkuszu papieru narysuj studium postaci z natury – modelki siedzącej na krześle. Wykonaj
ołówkiem rysunek walorowy ze światłocieniem.

TEMAT 2
1. Podziel arkusz papieru trzymany poziomo wg
załączonego wzoru.
2. Na lewej połowie arkusza podzielonej na 6 równych pól
zaprojektuj sześć figur szachowych: pionek, wieża, koń,
goniec, królowa, król. Narysuj je w poszczególnych
polach przedstawiając każdą z tych figur w widoku z
boku oraz w aksonometrii. Połowa figur powinna być
jasna, połowa ciemna.
3. Na prawej połowie arkusza zaprojektuj plakat
reklamujący zawody szachowe.
Należy obowiązkowo umieścić napis:
MISTRZOSTWA ŚWIATA W SZACHACH, WROCŁAW 21-
22 CZERWCA 2012 R.
oraz użyć motywu szachownicy oraz zaprojektowanych wcześniej 6 figur.
Sposób zakomponowania wymienionych elementów jest dowolny, do uznania przez autora.
Wykonaj rysunek ołówkiem, walorowy i światłocieniowy.

EGZAMIN 2013

TEMAT 1
1. Podziel arkusz papieru trzymany poziomo na dwie części (wg
załączonego wzoru).
2. Na jednej połowie narysuj studium z natury postaci siedzącej na
krześle. Wykonaj ołówkiem rysunek walorowy ze światłocieniem.
Czas rysowania – 2,5 godziny.
3. Na drugiej połowie arkusza narysuj studium z natury tej samej
postaci siedzącej na krześle ale obróconej razem z krzesłem
względem poprzedniej pozycji o ok. 90?. Wykonaj ołówkiem rysunek
linearny.
Czas rysowania – 1,5 godziny.

TEMAT2
Podziel arkusz papieru trzymany pionowo (wg załączonego wzoru).
ZADANIE 1 (w górnej części – pole kwadratowe):
Wyobraź sobie, że stoisz w ogrodzie na brzegu płytkiego prostokątnego basenu o
proporcjach 2:1. Masz do dyspozycji 8-10 różnych mebli o prostych kształtach (np.
stoły, krzesła, łóżka, szafy, itp.). Zestawiając i piętrząc te meble zbuduj kompozycję
o charakterze budowli po drugiej stronie basenu, zlokalizowaną częściowo w
wodzie, częściowo na brzegu.
Narysuj widok w perspektywie z uwzględnieniem kontekstu ogrodu. Rysunek
wykonaj ołówkiem z walorem i światłocieniem.
ZADANIE 2 (w dolnym pasie):
Narysuj plan układu kompozycyjnego – basen i konstrukcję z mebli (rzut płaski). Zaznacz miejsce, z
którego obserwujesz sytuację przestrzenną. Potraktuj rysunek jako kompozycję graficzną.

EGZAMIN 2014
 
TEMAT 1
Narysuj postać siedzącą.
Rysunek wykonaj ołówkiem, walorowo, ze światłocieniem.
 
TEMAT 2
Podziel pionowy arkusz papieru na dwie połowy - górną i dolną. Górna połowa:
Z liter wyrazu MIASTO zamienionych w bryły ułóż kompozycję o charakterze urbanistycznym (układ przypominający strukturę miasta). Przez takie "miasto" przepływa rzeka.
Litery-bryły można powtarzać, zmieniać ich skalę, dowolnie obracać. Bryły należy zróżnicować pod względem barwy: od bieli do ciemnej szarzyzny. Krój liter jest dowolny.
Widok narysuj w perspektywie z lotu ptaka (horyzont powyżej układu). Rysunek wykonaj ołówkiem, walorowo, ze światłocieniem.
Dolna połowa:
Z liter wyrazu BUDYNEK zmienionych w bryły ułóż kompozycję o charakterze architektonicznym (układ przypominający budowlę). Kompozycja umieszczona jest między budynkami o lustrzanych ścianach.
Litery-bryły można powtarzać, zmieniać ich skalę, dowolnie obracać. Bryły należy zróżnicować pod względem barwy: od bieli do ciemnej szarzyzny.
Krój liter jest dowolny. Widok narysuj w perspektywie z poziomu człowieka stojącego na terenie. Rysunek wykonaj ołówkiem, walorowo, ze światłocieniem.
 
EGZAMIN 2015
 
TEMAT 1
Na pionowym arkuszu papieru narysuj studium postaci z natury – modelki siedzącej na krześle. Wykonaj rysunek ołówkiem, walorowo, ze światłocieniem.
 
TEMAT 2
Podziel poziomy arkusz papieru na cztery równe części wg załączonego wzoru. Na poszczególnych ćwiartkach wykonaj ołówkiem następujące zadanie kompozycyjne: Wyobraź sobie prostokąt tektury o dowolnej wielkości ale o proporcjach boków 1 : 2. Mając cztery takie arkusze poprzez nacinanie i zaginanie ukształtuj cztery różne formy przestrzenne: 1. mebel o dowolnej funkcji – rysunek światłocieniowy w widoku z lotu ptaka; 2. forma przestrzenna do zabaw dla dzieci – rysunek światłocieniowy w perspektywie z poziomu kilkuletniego dziecka; 3. most osadzony w krajobrazie z zielenią – rysunek linearny w widoku z lotu ptaka; 4. forma architektoniczna (budynek) w środowisku zurbanizowanym – rysunek linearny w perspektywie z poziomu człowieka. W narożu każdej ćwiartki narysuj schemat nacięć (linia ciągła) oraz zagięć (linia przerywana) danej kompozycji.

 

2019  Kurs-Rysunku-Wrocław   All rights reserved ©